ADMIN LOGIN
ยังไม่ Login
Username :
Password :
 
 
ลำดับที่รหัสพัสดุหมายเลขไปรษณีย์ชื่อนามสกุลประเภทพัสดุวันที่ได้รับพัสดุสถานะพัสดุวันเข้ารับ
1 15418TDDH000902934นายณัฐวัฒน์สงสมพัสดุ13 ม.ค. 2561รอการนำจ่าย13 ม.ค. 2561
2 15417SHX166675512Tบดิศร พร้อมประเสริฐเอกสาร21 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
3 15416ET788975454THนายคริษฐ์ รังสฤษฎวีระโชติเอกสาร19 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
4 15415ET473965673THนายจิรโชติจันทร์อุไรเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
5 15414EU227048869THนายอัฟฟานดอเลาะหมิเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
6 15413EU013229477นายธนกฤตทองคำดีเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
7 15412EU006288483THนายปิยพันธ์รอดคืนเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
8 15411ET946243312THนพรุจรอวิภาว์เอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
9 15410EY713750381THนายสันติฤทธิจันทร์เอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
10 15409EU003333095THนายจิรวัฒน์เพ็ชรุพันธ์เอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
11 15408ET558526377THนายจิรวัฒน์จงสถิตธรรมเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
12 15407EY982173937Thนายรุสลามสาแมเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
13 15406EY982144745THนายมาซรันยะมิงเอกสาร18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
14 15405PC151497468THนายประกาศิตอินทรสมบัติพัสดุ18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
15 15404EU218868327THนายคริษฐ์รังสฤษฎ์วีระโชติ G07พัสดุ18 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
16 15403EU082036914THอาบัส วาหามะ A21พัสดุ15 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
17 15402ET027654148THคุณธนกฤต ทองคำดี F13เอกสาร15 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
18 15401EU218032548THคุณวัชรพิชญ์ศิวะรัตน์เอกสาร15 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
19 15400RL706974790THนายวายุโพธิ์เย็นเอกสาร15 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
20 15399EY963298673THจิตต์วิภาสสุขศรี เอกสาร14 ธ.ค. 2560รอการนำจ่าย 
12345678910...
  
      
 
          
 
HyperLink 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6000-1 โทรสาร 0-7627-6002